1. Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ χωρίς εξετάσεις
  2. Εγγραφή Ατόμων με ψυχική/Νοητική Αναπηρία
  3. Εγγραφή ΑμεΑ στο μητρώο ανέργων και συμμετοχή τους σε προγράμματα
  4. ΝΟΜΟΣ 3699/2008 – ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008