Πολιτική Cookies

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
Ο ΕΛΣΣΑ δύναται να χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες στους ιστοτόπους και εφαρμογές του,
προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους, να βελτιστοποιεί την εμπειρία σας κατά τη χρήση
τους και εν γένει να σας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ο ΕΛΣΣΑ, σεβόμενος την ιδιωτικότητά σας,
εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά τη χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών, η οποία εξηγεί τι
είναι τα cookies και πώς αυτά χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές του.

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;
Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος
επισκέπτεται ένα διαδικτυακό τόπο. Βασική τους λειτουργία είναι η απομνημόνευση πληροφοριών, όπως π.χ.
προτιμώμενη γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ., ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση κάθε
επισκέπτη στους διαδικτυακούς τόπους της επιλογής του. Oι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον
τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για
λόγους ασφαλείας και για στατιστικούς σκοπούς.

3. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ COOKIES;
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι cookies:
1. Τα προσωρινά cookies (session cookies), τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας της
περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser),
2. Τα μόνιμα cookies (persistent cookies), τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για
ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να διαγραφούν από τους χρήστες.
Επιπλέον, ανάλογα με το εάν τα cookies δημιουργούνται και ελέγχονται από τον χειριστή του ιστοτόπου ή
από άλλα μέρη, διακρίνονται σε «ιδιόκτητα» cookies και σε cookies «τρίτων μερών».
Ο ΕΛΣΣΑ, για την καλύτερη διαχείριση των διαδικτυακών του ιστοτόπων και εφαρμογών, χρησιμοποιεί μόνο
προσωρινά cookies ή cookies με περιορισμένη διάρκεια ζωής, καθώς και μόνιμα cookies, που μπορεί να είναι
είτε ιδιόκτητα είτε cookies τρίτων μερών.

4. ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ COOKIES;
Ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν, τα cookies διακρίνονται σε:
Απολύτως αναγκαία cookies
Πρόκειται για cookies που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των διαδικτυακών μας τόπων. Χωρίς
αυτά τα cookies, πολλές εφαρμογές/ υπηρεσίες των διαδικτυακών μας τόπων δεν μπορούν να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Cookies Απόδοσης
Πρόκειται για cookies που έχουν σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της
λειτουργικότητας των διαδικτυακών τόπων. Τα cookies αυτής της κατηγορίας μπορεί, ενδεικτικά, να
συλλέγουν πληροφορίες για την επισκεψιμότητα των διαδικτυακών μας τόπων, στοιχεία σχετικά με την
τοποθεσία του χρήστη κλπ.
Cookies Λειτουργικότητας
Πρόκειται για cookies που επιτρέπουν στους διαδικτυακούς μας τόπους να «θυμούνται» τις επιλογές του
χρήστη, ώστε να παρέχουν σε αυτόν βελτιωμένες και εξατομικευμένες λειτουργίες.
Cookies Ασφάλειας
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για την προστασία του χρήστη από τυχόν κακόβουλη
δραστηριότητα.

5. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES;
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και να διαχειριστείτε τα cookies, ανάλογα με το πρόγραμμα
περιήγησης που χρησιμοποιείτε, στους ακόλουθους συνδέσμους:
Microsoft Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Opera
Adobe (flashcookies)

6. ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Cookies που χρησιμοποιούνται στους διαδικτυακούς τόπους και
εφαρμογές μας, η χρονική διάρκεια και ο σκοπός καθενός:

Ο ΕΛΣΣΑ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω
είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στους
δικτυακούς του τόπους. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η
τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης
συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους δικτυακούς τόπους του ΕΛΣΣΑ μετά τις τροποποιήσεις, σημαίνει ότι τις
αποδέχεται. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση των δικτυακών τόπων
του ΕΛΣΣΑ ή να γνωστοποιήσει τυχόν αντιρρήσεις. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 12/09/2022