Με τις Γιορτές προ των πυλών, μοιραζόμαστε το κιτ SIE Οδηγός αισθητηριακής επιβίωσης για τα Χριστούγεννα, για να βοηθήσουµε όσους αντιµετωπίζουν δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης ή αισθητηριακής επεξεργασίας, να διαχειριστούν καλύτερα τις αισθητηριακές προκλήσεις της εποχής και να αντιµετωπίσουν τις
αλλαγές στο περιβάλλον και το πρόγραµµα!