1. Φυλλάδιο παρουσίασης Jobslink
  2. Εγγραφή ΑμεΑ στο μητρώο ανέργων και συμμετοχή τους σε προγράμματα
  3. Εγγραφή Ατόμων με ψυχική/Νοητική Αναπηρία
  4. Οδηγός Παρέμβασης και εκτίμησης φοιτητών με γνωστικό προφίλ στο φάσμα του αυτισμού
  5. Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ χωρίς εξετάσεις 
  6. Φοιτητές με σύνδρομο Asperger, Ενημερωτικό Φυλλάδιο (Χαρά Λυμπεροπούλου)