1. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger(Tony Attwood)
  2. Πρέπει τα Παιδιά με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος να Απαλλάσσονται από τη Μελέτη στο Σπίτι; (Tony Attwood)
  3. What Asperger’s syndrome has done for us (Megan Lane)
  4. Φυλλάδιο παρουσίασης Jobslink
  5. Εγγραφή ΑμεΑ στο μητρώο ανέργων και συμμετοχή τους σε προγράμματα
  6. Εγγραφή Ατόμων με ψυχική/Νοητική αναπηρία