Χρήσιμες οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς

« Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη » Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ και τον νόμο 3699/2008 ισχύουν τα εξής: Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2011. Mε την αίτηση του […]