Συμμετοχή στο Συνέδριο για τον ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση ατόμων με Αναπτυξιακές Διαταραχές και αυτισμό

13 Φεβρουαρίου, 2024

Κοινοποίηση

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το Εργαστήριο Αυτισμού-Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και της Συμπεριφοράς του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο διεθύνει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και μέλος της Επιστημονική; Επιτροπής του Συλλόγου μας, Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή διοργανώνει Συνέδριο  με τίτλο «Τεχνολογία για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπτυξιακές Διαταραχές, αυτισμό σε Τυπικά, μη Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα Μάθησης». 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προβληθούν οι σύγχρονες τάσεις στη συμπεριληπτική πολιτική για τα άτομα με γνωστικές και αναπτυξιακές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού με την αξιοποίηση των μέσων και των δυνατοτήτων της υποστηρικτικής τεχνολογίας, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά–  δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων «Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη», 1ος όροφος και εξ αποστάσεως στο σύνδεσμο https://projector-web.gr/everest/gr/autism2024, στις 29 – 30 Μαρτίου 2024 με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας σχετικά με τα Άτομα με Αυτισμό, που είναι στις 2 Απριλίου.

Στο συνέδριο θα μιλήσει η πρόεδρος του Ελ.Σ.Σ.Α. και ψυχολόγος Μαρία Ηλιοπούλου με θέμα “Η μετάβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ), υψηλής λειτουργικότητας (Σύνδρομο Asperger)”, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα JobsLink.

Η μετάβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ), υψηλής
λειτουργικότητας (Σύνδρομο Asperger), είναι μια πρόκληση, αλλά είναι εφικτή με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση.
Τα άτομα με ΔΑΦ έχουν συχνά ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία, με την κατάλληλη υποστήριξη και
πλαισίωση μπορεί να αποδειχτούν πολύτιμα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας: η μεγάλη ικανότητα
συγκέντρωσης, η προσήλωση στη λεπτομέρεια, η ακρίβεια και η επιμονή, είναι ορισμένα από αυτά.
Επίσης, η ιδιαίτερη ευφυία και η ευρεία γνώση στους τομείς των ενδιαφερόντων τους τα καθιστά
εξαιρετικούς συνεργάτες.
Ωστόσο, συχνά αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις στην εύρεση και διατήρηση εργασίας, λόγω των
δυσκολιών τους στην επικοινωνία, στην κατανόηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στη δυσκολία τους
να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις και τις αισθητηριακές τους ευαισθησίες.

Το πρόγραμμα JobsLink έχει σκοπό να διευκολύνει τη μετάβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με ΔΑΦ,
με την υποστήριξη τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και του εργασιακού περιβάλλοντος παρέχοντας:
μέντορα – διαμεσολαβητή, ο οποίος συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών συνύπαρξης
και συνεργασίας και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ένταξης.
εκπαίδευση/ενημέρωση του εργασιακού περιβάλλοντος προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι
ιδιαιτερότητες των ατόμων με ΔΑΦ.
Με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση, τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να βρουν μία θέση στην αγορά
εργασίας.

Στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Γιώργος Ναθαναήλ, μέλος της Επιστημoνικής Επιτροπής του Συλλόγου, παρουσιάζοντας το θέμα “Ο αυτισμός στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Καινοτομικές προσεγγίσεις στην κατανόηση, τη διάγνωση και την υποστήριξη.”

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα το ενδιαφέρον για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την καλύτερη κατανόηση και υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό. Η ΤΝ μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα γνωστικά και συμπεριφορικά μοτίβα που σχετίζονται με τον αυτισμό και να αναπτύξουμε πιο ακριβή και εξατομικευμένα διαγνωστικά εργαλεία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία υποστηρικτικών τεχνολογιών, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό να επικοινωνούν, να αλληλοεπιδρούν και να ζουν πιο ανεξάρτητα.
Θα αναφερθούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ χρησιμοποιείται για τη μελέτη και την
υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό:
Χρήση της ΤΝ για την καλύτερη κατανόησή του αυτισμού. Η υπολογιστική ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων, όπως σαρώσεις εγκεφάλου, δεδομένα παρακολούθησης ματιών και καταγραφές
συμπεριφοράς, μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα που είναι δύσκολο να διακρίνει ο άνθρωπος. Επίσης
τεχνικές ΤΝ όπως η βαθιά μάθηση, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό υποομάδων στο
φάσμα του αυτισμού και τη σύνδεση ορισμένων χαρακτηριστικών με γενετικά αίτια. Τα ευρήματα αυτά
μπορούν να προωθήσουν την κατανόηση της ετερογένειας της ΔΑΦ.
Εφαρμογή της ΤΝ για τη βελτίωση του ελέγχου και της διάγνωσης του αυτισμού, όπως αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που μπορούν να αναλύουν αυτόματα τις εκφράσεις του προσώπου, τα μοτίβα ομιλίας και άλλους βιοδείκτες για την ανίχνευση ενδείξεων αυτισμού. Η ΤΝ μπορεί να συνεισφέρει τη βελτίωση του έγκαιρου ελέγχου και τη μείωση των καθυστερήσεων στη διάγνωση.
Ανάπτυξη εργαλείων με δυνατότητα ΤΝ για παρεμβάσεις στον αυτισμό, με στόχο να βοηθήσουν τα
άτομα με ΔΑΦ να αναπτύξουν κοινωνικές, επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες, καθώς και άλλες
μορφές υποστήριξης. Τέτοια καινοτόμα εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν σημαντικά τις
υπάρχουσες συμπεριφορικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Εφαρμογές ΤΝ για την παρακολούθηση της προόδου του αυτισμού με την πάροδο του χρόνου, όπως
λογισμικό γλωσσικής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της
ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό.

Τρέχουσες Εκδηλώσεις

Τρέχουσες Ανακοινώσεις