Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την εκλογική διαδικασία στις 13 Φεβρουαρίου 2022 είναι η εξής:

Πρόεδρος

Μαρία Ηλιοπούλου,

ψυχολόγος

Αντιπρόεδρος

Σοφία Μπορνόβα,

δικηγόρος

 Γ. Γραμματέας

Δήμητρα Γκιουλέκα,

μηχανολόγος μηχανικός

Ταμίας

Μάγια Αλιβιζάτου,

ψυχολόγος

Μέλος

Μαρία Βάσκου,

ιδιωτική υπάλληλος