Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την εκλογική διαδικασία στις 13 Φεβρουαρίου 2022 είναι η εξής:

Τακτικά Μέλη

Μαρία Ηλιοπούλου

Πρόεδρος

Σοφία Μπορνόβα

Αντιπρόεδρος

Αγνή Ζακοπούλου

Γενικός Γραμματέας

Μάγια Αλιβιζάτου

Ταμίας

Παυλίνα Παραδομενάκη

Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Μπέζου-Νταμάτη

Μαρία Βάσκου

Μίκα Γκιουλέκα

Επιστημονική Επιτροπή

Κική Ρότσικα

Κατίγκω Χατζηπατέρα

Παναγιώτης Σιαπέρας

Γιώργος Ναθαναήλ