Οι θέσεις μας

Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2011

Οι θέσεις του ΕΛ.Σ.Σ.Α.

Στη σημερινή συγκυρία διεκδίκησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων, ακόμα και των κεκτημένων, των ατόμων με διαφορετικότητα στην καθημερινή ζωή, την εκπαίδευση και την εργασία, ο ΕΛ.Σ.Σ.Α θεωρεί σημαντική την προβολή και την υποστήριξη του κοινού αγώνα όλων όσοι ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για μια δίκαιη αντιμετώπιση σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών που θα περιλαμβάνει ισότιμα και εκείνους που ακούσια αποκλίνουν από την  «κανονικότητα» που επικρατεί και ορίζει νόμους και θεσμούς. 

Το σύνδρομο Άσπεργκερ (ΣΑ) είναι το κύριο αντικείμενο της ύπαρξης και λειτουργίας του συλλόγου μας. Πιστεύουμε ότι ο όρος διαφορετικότητα όσον αφορά στο ΣΑ, είναι μια δικαιότερη και χωρίς προκαταλήψεις περιγραφή του προβλήματος και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί ή ένας ενήλικας. Όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά τα άτομα με ΣΑ μπορούν, με την κατάλληλη υποστήριξη, να ενταχθούν και να λειτουργήσουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η θεσμική και ουσιαστική κατοχύρωση αυτής της υποστήριξης σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, στην ζωή και στην εργασία αποτελεί βασικό στόχο το ΕΛ.Σ.Σ.Α για τον οποίο εργάστηκε ενεργά με αποτέλεσμα την αναφορά του Συνδρόμου Άσπεργκερ για πρώτη φορά, στον πρόσφατο νόμο για την Ειδική Αγωγή. 

Θεωρούμε ότι η διαφορετικότητα σαν έννοια περιλαμβάνει και την αναπηρία καθώς και κάθε ομάδα ανθρώπων που ακούσια αποκλίνει σωματικά, νοητικά ή ψυχικά από αυτό που στον πολιτισμό μας ορίζεται ως κανονικό (normal). Από αυτήν τη σκοπιά ο ΕΛ.Σ.Σ.Α τάσσεται ενεργά εναντίον κάθε μορφής αποκλεισμού, στίγματος και ρατσισμού.

Ωστόσο, ο όρος αναπηρία είναι ο δόκιμος όρος τον οποίο η ελληνική πολιτεία χρησιμοποιεί για την αναφορά και την αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικές λειτουργικές ικανότητες. Έτσι θεωρούμε ότι στην κοινή συζήτηση και τον συντονισμό κοινών δράσεων, η αναπηρία μπορεί να είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής στην επικοινωνία με τους φορείς που ασχολούνται με τα ΑΜΕΑ, (όρος με τον οποίο, επίσης, δε συμφωνούμε) και την ειδική αγωγή στις θεσμικές τους διεκδικήσεις. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε ότι ο σεβασμός στις θέσεις που κατά καιρούς εκφράζονται στο διάλογο αυτό, δεν σημαίνει πάντα ταύτιση απόψεων ούτε κατ’ ανάγκη επιλογή όμοιων τρόπων δράσης.

Το Δ.Σ. του ΕΛ.Σ.Σ.Α προτάσσει τη δουλειά υποδομής με σκοπό:

  • Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, των θεσμικών φορέων και των εργαζομένων στο χώρο της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας για το ΣΑ, τα χαρακτηριστικά του, τις συνέπειες και τις ειδικές ανάγκες που έχει κάθε άνθρωπος που πάσχει από αυτό.
  • Τη διαρκή επιστημονική παρακολούθηση και παρουσίαση στην Ελλάδα κάθε νέου στοιχείου που προκύπτει από τη διεθνή έρευνα για το ΣΑ. Επίσης την εξειδίκευση και επεξεργασία των νέων δεδομένων μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση στις ελληνικές συνθήκες και ανάγκες.
  • Την οργάνωση και εποπτεία επιμορφωτικών διαδικασιών (ημερίδες, σεμινάρια) για όσους δραστηριοποιούνται στο αυτιστικό φάσμα, αλλά και τους γονείς και συνοδούς (επαγγελματίες και εθελοντές) ατόμων με ΣΑ.
  • Την ενεργή υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ΣΑ με τη λειτουργία ομάδων γονέων (δύο Παρασκευές το μήνα) και με το «Στέκι». Το «Στέκι» που λειτουργεί ήδη δύο χρόνια, είναι χώρος συνάντησης εφήβων και ενηλίκων όπου, με την εποπτεία ψυχολόγων, νέοι εθελοντές συμμετέχουν και στηρίζουν την επιθυμία και τις προσπάθειες νέων με ΣΑ για επικοινωνία, ψυχαγωγία, αναζήτηση εργασίας και, γενικά, ανταπόκριση σε καθημερινές ανάγκες.
drawkit-grape-pack-illustration-8

Η εμπειρία από αυτή την αλληλεπίδραση πιστεύουμε ότι αποδεικνύει έμπρακτα τη δυνατότητα ισότιμης και ισόνομης ένταξης ανθρώπων με διαφορετικότητα στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε τη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποιημένων εθελοντών που θα μπορεί ουσιαστικά να συνοδεύει υποστηρίζοντας άτομα που βρίσκονται μέσα στο αυτιστικό φάσμα, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Τέλος, το Δ.Σ. βρίσκεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του σε ευθεία επαφή με τους θεσμικούς φορείς σχετικά με όλα τα αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την παράλληλη στήριξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ΕΛ.Σ.Σ.Α θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στη ζωή και την εκπαίδευση, πιστεύοντας ότι η ανάδειξη της διαφορετικότητας και η αντιμετώπισή της είναι στοιχείο πολιτισμού για μια κοινωνία και πράξη σεβασμού προς κάθε άνθρωπο που αναζητά τη θέση του μέσα σ’ αυτήν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Σ.Σ.Α