Ποιοί είμαστε

Ο Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2007 από ομάδα επιστημόνων, γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό με σκοπό να συμβάλει στην αναγνώριση της διαφορετικότητας  της ομάδας πολιτών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger. 

Ο Ε.Λ.Σ.Σ.Α

Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την εκλογική διαδικασία…

Οι Θέσεις μας

Ο ΕΛ.Σ.Σ.Α θεωρεί σημαντική την προβολή και την υποστήριξη του κοινού αγώνα…