Τι χρειάζεται για να γίνετε Μέντορας

Ο ρόλος του μέντορα, ή του καθοδηγητή, είναι κρίσιμος στη ζωή όλων μας. Υπάρχουν φορές που έχουμε ανάγκη να συμβουλευτούμε κάποιον σε κομβικά ζητήματα:  στον  επαγγελματικό προσανατολισμό,  στη σύνθεση του βιογραφικού μας, στην προετοιμασία μας για μια σημαντική συνέντευξη, αλλά και για μια κρίσιμη απόφαση κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. 

Ένας άνθρωπος με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  (ΔΑΦ) χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη  για όλα τα παραπάνω. Έχει ανάγκη από κάποιον με γνώση και εκπαίδευση που θα του «μεταφράσει» τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας και θα στηρίξει την προσαρμογή του στις πολλαπλές και διαφορετικές εργασιακές απαιτήσεις, οι οποίες μπορούν αρχικά να του προκαλέσουν σύγχυση και να του επιτείνουν το άγχος. 

Αντίστοιχα  και το εργασιακό περιβάλλον  χρειάζεται κάποιον να μιλήσει και να «μεταφράσει», προς την αντίστροφη κατεύθυνση,  τις ιδιαιτερότητες του συναδέλφου που είναι στο φάσμα, και να λύσει τις τυχόν «παρεξηγήσεις» που δημιουργούνται και που οφείλονται στην διαφορετική αντίληψη του κόσμου από τον άνθρωπο με ΔΑΦ.

Βασικές προϋποθέσεις για να αναλάβει κανείς τον ρόλο του μέντορα:

  • εκπαίδευση σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον αυτισμό (π.χ. ειδική αγωγή)
  • υψηλή ενσυναίσθηση, ίσως και κάποια βιωματική εμπειρία με τον αυτισμό
  • διαθεσιμότητα εκτός ενός αυστηρά τυπικού ωραρίου 

 

Ο μέντορας στην συνεργασία του με την πλατφόρμα JobsLink:

  • Καθοδηγεί τον υποψήφιο εργαζόμενο πριν την εύρεση της εργασίας 
  • Τον στηρίζει  κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας 
  • Τον συμβουλεύει, μετά την εύρεση εργασίας, για την εργασιακή καθημερινότητα
  • Τον υποστηρίζει κατά τις πρώτες μέρες της προσαρμογής στον εργασιακό χώρο
  • Ενημερώνει και καθοδηγεί τον  εργοδότη και τους συναδέλφους του
  • Διατηρεί  μια περιοδική επικοινωνία, είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, για τη διαχείριση της καθημερινότητας στον χώρο εργασίας και τις δυσκολίες που πιθανά θα προκύψουν

 

Οι εργαζόμενοι με αυτισμό, με την καθοδήγηση ενός έμπειρου μέντορα, μπορούν να προσαρμοστούν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον και  να ανταποκριθούν με επάρκεια (και συχνά  σε πολύ υψηλό επίπεδο) στις απαιτήσεις της εργασίας.

Συμπερασματικά, η συνεισφορά του μέντορα, μέσω της πλατφόρμας JobsLink,  είναι διπλή: υποστηρίζει  έναν άνθρωπο με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος να ενταχθεί ομαλά στην αγορά εργασίας·  και βοηθά τον  εργοδότη να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες και τα ταλέντα του εργαζόμενου και να τον ενσωματώσει στην επιχείρησή του. Η επάρκειά του και για τα δυο αυτά καθήκοντα είναι απαραίτητη.

Ένας αποτελεσματικός μέντορας γίνεται έτσι ο αναγκαίος κρίκος που λείπει από την αλυσίδα για την σταθερή εργασιακή συμπερίληψη στην πράξη.