Δίκτυο “Φιλικά Πανεπιστημιακά Περιβάλλοντα για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)”: Ακόμα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

16 Ιουνίου, 2024

Κοινοποίηση

To Δίκτυο Φιλικά Πανεπιστημιακά Περιβάλλοντα για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δημιουργήθηκε το 2023 προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ στα Πανεπιστήμια.

Σκοπός του είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στην ισότιμη φοίτηση των φοιτητών/φοιτητριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην Γ/θμια εκπαίδευση (ΑΕΙ). Για τον σκοπό αυτό επιδιώκονται μεταξύ άλλων:

  • Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πανεπιστημιακών κοινοτήτων σχετικά με τη διδασκαλία, τη μάθηση και την προσαρμογή των φοιτητών/τριών με ΔΑΦ.
  • Υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υποδοχής, υποστήριξης και εκπαίδευσης φοιτητών/τριών με ΔΑΦ.
  • Ενέργειες για τη διευκόλυνση της μετάβασης και επιτυχούς συμπερίληψης των ατόμων με ΔΑΦ στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συνεδρίων, ημερίδων και δράσεων προβολής, διαφώτισης και ενημέρωσης.
  • Δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού καθώς και κατάλληλου λογισμικού για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης ατόμων με ΔΑΦ.
  • Εισήγηση προς τις πρυτανικές και πολιτικές αρχές για τη δημιουργία υλικοτεχνικών υποδομών στο χώρο των Πανεπιστημίων για την προσαρμογή των ατόμων με ΔΑΦ στους χώρους αυτούς.
  • Συγκρότηση ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών/τριών, ευάλωτων ψυχικά ατόμων, με ΔΑΦ ή των αδελφών τους.
  • Ενέργειες επαγγελματικής προετοιμασίας, μετάβασης, ακαδημαϊκής πορείας και της σταδιοδρομίας των φοιτητών/τριών με ΔΑΦ.
  • Οργάνωση εθελοντικών ομάδων για υποστηρικτικές δράσεις εντός και εκτός του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος για φοιτητές/φοιτήτριες με ΔΑΦ.

Στο Δίκτυο έχουν ενταχθεί ως σήμερα τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης και ο  Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger (Ελ.σ.σ.Α)

Το θέμα συζητήθηκε σε Σύνοδο των Πρυτάνεων και εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συμμετοχής και από άλλα Πανεπιστήμια.

Τρέχουσες Εκδηλώσεις

Τρέχουσες Ανακοινώσεις